17 Kasım 2023 Cuma

Bu Bir İlan Değildir.

Kamuoyuna Duyuru;

Kamusal Sanat Laboratuvarı (KSL), Açık Masa İnisiyatifi ve PACT (Katılımcı Sanat Topluluğu Türkiye) birlikte, İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın yapısal çürümesine karşı bir eleştiri olarak, KSL’nin hazırladığı sanat çalışmasını kamuoyuna sunuyoruz. Kamusal Sanat Laboratuvarı, Türkiye sanat tarihinin en derin krizine sebep olan İKSV yönetimini eleştirmek amacıyla “Bu bir ilan değildir” ana başlığında 2 adet ilan eser çalışması üretmiştir. 

1 “Liyakatsiz Küratör Aranıyor”              

2 “Liyakatsiz Sanatçılar Aranıyor”

Günümüz Türkiye’si toplumsal bir çöküşe sürüklenmekte. Bu çöküşün başlıca sebebi, toplumu şekillendiren kurum ve kuruluşların yönetiminde yaşanan ‘liyakatsizlik’ sorunudur. Şeffaflık ilkesi ortadan kaldırılmış, hesap verilebilirlik prensibi yok edilmiştir. Mevcut siyasi anlayış, kültür ve sanat ortamının özgür hareket alanını, sunduğu yeni programlar ile gittikçe daraltarak yeniden dizayn etmeye çalışmaktadır. 

1973 yılında kurulan ve diğer birçok kurumun ortaya çıkışına da önayak olan İKSV, Defne Ayas’ın küratörlüğünü iptal etmiş, bu konuda kamuoyuna net bir açıklama yapmaktan kaçınmış, şeffaflık ve liyakat ilkelerini hiçe saymıştır. Böylece son yıllarda mevcut siyasi anlayışın sanat politikasıyla da ne kadar eşgüdümlü hareket ettiğini bir defa daha göstermiştir. 

İKSV yönetimi “Açık Açık Sivil Toplum Kuruluşları” üyesi olarak uyması gereken şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket etmelidir. AB fonları dahil farklı fonlar yöneten bu kurumun uluslararası arenada şeffalığının sorgulanmaması adına kamuya karşı  hesap verebilirliğinin koşullarını sağlamasının önemini hatırlatmak isteriz. Ayrıca "İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, kendisi ile 13 Kasım’da yapılan bir röportajda üsttenci ve tehditkâr bir dil kullanarak, yaptıkları hataları eleştiren, İKSV ile geçmiş dönemde ilişki kurmuş sanatçıları ve sanat emekçilerini zan altında bırakan açıklamalarda bulunmuştur. 

Sonuç olarak, İKSV ivedilikle bu yanlışlardan dönmelidir. Kamuoyuna duyurdukları değişim sürecinin, sanatın “özgür” sesini yükseltecek politikalar geliştirmekle sağlanabileceğini İKSV’ye hatırlatmak istiyoruz. 

Her ilan çalışması 10 adet puldan oluşmaktadır. Türkçe ve İngilizce olarak toplam 200 edisyon üretilecek çalışmada  2000 adet pul çalışması sanatseverlerle buluşacaktır. Bu çalışmalar dünyanın farklı ülkelerinde uluslararası ve ulusal sanat etkinliklerinde 12 Eylül 2024 tarihine kadar aralıklarla sergiye çıkacaktır. 

Kamusal Sanat Laboratuvarı
PACT(Katılımcı Sanat Topluluğu Türkiye)
Açık Masa İnisiyatifi

Kamuoyuna saygıyla


18 Eylül 2012 Salı

Açık Ekran

“AÇIK EKRANIN” ÖNÜNDE AÇIKLIYORUZ:

“Çevre duyarlılığına yönelik çalışmalarını”(!) Açıkekran Yeni Medya Sanatları Galerisi’nde düzenlediği sergilerle çağdaş sanat alanına taşıyan Şekerbank, Trabzon Solaklı DEREBAŞI HES projesinin en büyük hissedarı ve gerçek sahibidir!

Karaçam-Köknar köyleri mevkiindeki HES projesiyle, köylülerin ve tüm canlıların yaşam alanlarını ellerinden alan, doğayı ve ekolojik sistemi tahrip eden, yatağında akan dereyi yok edip suyu ticarileştiren, yaşam alanını tamamen katleden projelerin altında, ekoloji konulu sergileriyle “farkındalık yaratmak” istediğini iddia eden Şekerbank imzası vardır.

17 Eylül 2012 Pazartesi

Streetart Festival Istanbul

16 Eylül'de Streetart Festival İstanbul sırasında Kamusal Sanat Laboratuvarı ve aşağıda imzası bulunan festivale davetli gruplar bir protesto gösterisi gerçekleştirdiler. Ali Ağaoğlu, Kadir Topbaş, Ahmet Misbah Demircan gibi isimlerin festivalden memnuniyetlerini dile getiren ironik afişlerle galeriye dönüştürülmüş yıkıntıyı gezdiler. Güvenlik gözetiminde gerçekleştirilen eylemle tepkilerini dile getirdiler.

16 Eylül 2012 Pazar

Streetart Festival Istanbul

Yıkımı güzelleştirmek için değil, kentin içindeki isyanı ateşlemek için sanat !

Tarlabaşı’nda düzenlenen Streetart Festival İstanbul 2012’yi, kentin soylulaştırılması, pazarlanmak üzere gerçek sahiplerinden arındırılması, uluslararası sermaye için finans ve kültür merkezi haline getirilmesi projesine hizmet ettiği için boykot ediyoruz. 

17 Şubat 2012 Cuma

Kamusal Sanat Laboratuvarı'nın Kent Kültürünü Geliştirmekte Üstlendiği Rol

    Kentli olmak sürekli değişen bir estetik kültürün parçası olmaktır. Estetik kültür, kent içinde mekansal gelişmeler kadar yaşam alışkanlıklarının değişmesinde de etkili oluyor. Bu etki çoğu yerde ekonomi, politika ve hukuk alanlarına da yansıyor ve böylece sınırları kenti aşıyor.

    Günümüzde sanatın, estetik kültürün gelişmesinde ne kadar önemli bir rol oynadığı tartışılmaz. Bu anlamda kent kültürünü geliştirecek bir estetik kültür, ancak daha fazla kişinin sanata ulaşabilmesi yoluyla anlamlı olur. Son dönemlerde İstanbul gibi metropol kentlerin özellikle mekansal ve sosyal gelişimi kültürel ve sosyal gereksinimler doğrultusunda değil paranın akışına tabi değişmektedir.